Pandice Logo

Škola rolanja

Program namijenje za djecu i odrasle koji tek ulaze u aktivnost rolanja kao i za one koje žele svoje umijeće rolanja podignuti na višu razinu. Program je prilagođen djeci i odraslima, te radi kvalitetnije edukacije broj polaznika po grupama je usmjeren prema razini znanja polaznika (početni i napredni).

Lokacija i vrijeme

Iza O.Š. Zapruđe (mali vanjski teren)
Trg Ivana Meštrovića 8A
Utorak / četvrtak / petak
18:00 – 19:00
Najam opreme: 50,00 kn (najam podrazumijeva samo role – kacige i štitnici su osigurani u cijeni škole)
Cijena 160,00 kn

Početak: travanj 2018.